Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Imagine și Marketing
 
Centrul de Imagine și Marketing

 

 

                                                                               

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII

CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING

2020

 

 

            Anul 2020 a fost, şi pentru CENTRUL DE IMAGINE ŞI MARKETING (CIM), unul provocator, marcat de imperativul migrării majorităţii activităţilor specifice de promovare către varianta online (odată cu intrarea în criza pandemică mondială SARS-COV-2), cu adaptarea tuturor materialelor şi a acţiunilor la coordonatele specifice platformelor electronice. Precizăm, încă de la început, că întreaga activitate a CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING (CIM) s-a desfăşurat, şi în anul 2020, cu asumarea responsabilităţilor fundamentale şi a deontologiei profesionale, deopotrivă în strategia de comunicare şi în elaborarea principiilor marketingului universitar: adaptarea responsabilă la noile trenduri în marketingul de specialitate, respectarea unei politici corecte, transparente şi eficiente în comunicarea (formală şi informală) a tuturor aspectelor legate de calitatea activităţii instituţionale şi aplicarea unui marketing empatic, convingător, pertinent, bazat pe atractivitate câştigată prin onestitatea prezentărilor-suport ale produsului academic reprezentat de UAB. Principala misiunea a vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii şi atractivităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, prin aplicarea unei politici dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţionale, prin promovarea profesionistă a imaginii Universităţii.

            Ca structură internă, CENTRU DE IMAGINE ŞI MARKETING se află în subordinea  Prorectorului de resort Conf. univ. dr. Andreea Muntean, este condus de către Prof. univ. dr. Diana Câmpan şi funcţionează cu 1 angajat (informatician Mădălin Ordean) şi cu sprijinul unui număr de zece membri-reprezentanţi ai departamentelor didactice (membrii Biroului de Marketing: Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite,Conf. univ. dr. Andreea Begov-Ungur, Conf. univ. dr. Carmen Paştiu, Lect. univ. dr. Silvia Maican, Lect. univ. dr. Maria Ureche, Lect. univ. dr. Decebal Manole Bogdan, Lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, Lect. univ. dr. Sorin Şimon, Lect. univ. dr. Cornelia Popa Gorjanu, Lect. univ. dr. Valentin Todescu) şi a unui student voluntar. Precizăm, încă de la începutul prezentului Raport, faptul că am beneficiat permanent de sprijinul a numeroşi colegi din toate departamentele şi structurile UAB, care s-au implicat în numeroasele acţiuni de promovare a imaginii şi a ofertei educaţionale, constituindu-se în grupuri de lucru bine sudate, fapt care ne bucură şi pentru care le mulţumim.

            Sub coordonarea prorectorului de resort, Conf. univ. dr. Andreea Muntean, au fost realizate, încă de la începutul anului 2020, planul de comunicare instituţională (atât pentru Admiterea 2020, cât şi pentru promovarea la începutul anului 2021), precum şi planificarea şi implementarea efectivă a promovării pe reţelele de socializare, inclusiv administrarea unor conturi oficiale de social-media (Facebook, Instagram, YouTube).

                       

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE DE CENTRUL DE IMAGINE ŞI MARKETING

 

1. Activităţi de elaborare, actualizare şi diseminare a materialelor de promovarea imaginii UAB

 

            Încă de la începutul anului 2020, în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing au fost elaborate şi actualizate toate materialele specifice de informare a comunităţii, diversificate în funcţie de adresabilitate şi de tipul de eveniment căruia i-au fost destinate, demers realizat inclusiv prin externalizarea unor servicii şi colaborarea cu parteneri instituţionali. Cele mai importante dintre activităţile derulate au fost următoarele:

 

¨    conceperea / actualizarea tuturor materialelor (tipărite sau în format electronic) de prezentare generală a Universităţii, incluzând facultăţile şi programele de studii, informaţii privind baza materială, campusul universitar, burse şi facilităţi oferite studenţilor, centre de cercetare, asociaţii studenţeşti etc. (revista O Universitate în inima Cetăţii - în limbile română şi engleză: http://cim.uab.ro/upload/8_59_revista_uab_ro_2020_web.pdf;http://cim.uab.ro/upload/8_60_revista_uab_en_2020.pdf; International Students Welcome Guide: http://www.uab.ro/7upload/219_361_5_international_student.pdf; Guide for Incoming ERASMUS+ Students: http://www.uab.ro/7upload/219_362_6_erasmus.pdf);

 ¨    conceperea / actualizarea tuturor materialelor de promovare a ofertei educaţionale, adresate direct potenţialilor candidaţi la programele de licenţă, masterat şi doctorat (broşura Admiterea la UAB în 10 paşi pentru candidaţi”:   http://cim.uab.ro/upload/8_63_pasi_admitere_2020_-_update_27.pdf; Ghidul PRO-ACCES: http://www.uab.ro/7upload/219_3796_pliant_admitere_2020_uab_v3_update_10_02_2020.pdf; pliantele şi flyerele Admiterii: ex. http://cim.uab.ro/upload/8_67_flyer_a5_update_30.pdf; broşura „Romanian Language as a Foreign Language - PreparatoryYear for Internaţional Students”: http://www.uab.ro/7upload/219_363_7_an_pregatitor.pdf);

  ¨      proiectarea şi gestionarea procesului de achiziţie şi realizare a materialelor de promovare personalizate în funcţie de evenimente, inclusiv pentru conferinţele şi sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB (cover-uri şi bannere electronice, broşuri, flyere şi filme de prezentare, colaje şi albume foto, hoodies, pixuri, mape, steaguri de interior şi de exterior, vitrină de prezentare a materialelor personalizate etc.), gama de machete grafice elaborate de către Centrul de Imagine şi Marketing fiind foarte largă şi adaptată, în acest an, la parametrii ceruţi de platformele electronice;

 ¨      realizarea, în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing, a serviciilor de fotografiere / filmarea evenimentelor din cadrul UAB, în colaborare cu parteneri instituţionali care au susţinut logistic realizarea a numeroase evenimente online (Festivitatea de Absolvire a promoţiei 2020, Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021; conferinţe ştiinţifice şi evenimente culturale, interviuri dedicate Zilei Naţionale a României etc.;

 ¨      colaborarea cu departamentele şi centrele Universităţii pentru elaborarea diverselor materiale necesare activităţii instituţionale (coperţi pentru Editură, coperţi pentru cursurile profesorilor, coperţi cursuri Şcoala Doctorală, coperţi reviste,  personalizarea materialelor de acreditate şi evaluare instituţională etc.);

 ¨      implicarea directă şi imediată a reprezentantului CIM - informatician-grafician Mădălin Ordean - în implementarea noului site oficial al UAB, aflat aproape de finalizare;

 ¨      crearea şi actualizarea, în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing, a diferite baze de date pentru generarea automată a diplomelor (de diverse tipuri), invitaţiilor, prezidiilor pentru evenimentele oficiale, legitimaţiilor etc.

 

 

2. Promovarea ofertei educaţionale a UAB

 

            Echipa Centrului de Imagine şi Marketing s-a implicat constant şi direct în organizarea tuturor activităţilor specifice de promovare a ofertei educaţionale. În prima parte a anului, CIM a realizat programarea deplasărilor în licee a echipelor de promovare şi, începând din luna martie, activităţile presupuse de noul concept implementat la nivelul CIM: E-Caravana Admiterii 2020,pe toată durata anului 2020; corespondenţa cu directorii liceelor, programarea şi pregătirea logistică a Caravanei Admiterii/ E-Caravanei Admiterii s-au făcut de către directorul CIM, cu sprijinul Secretariatului Rectoratului (care a eliberat delegaţiile de deplasare a echipelor de promovare) şi cu sprijinul Directorului General Administrativ şi al Serviciului Tehnic, care au asigurat, în repetate rânduri, deplasarea membrilor echipelor de promovare cu maşinile Universităţii.

            Întrucât activitatea de promovare a Admiterii şi, în general, a imaginii UAB, s-a mutat în online începând cu luna martie 2020,au fost realizate şi distribuite, în format tipărit, mai puţinepliante de prezentare a ofertei educaţionale a UAB (aprox. 2000), afişe cu calendarul Admiterii şi cu programele de licenţă, masterat şi doctorat (aprox. 100), calendare de buzunar şi semne de carte personalizate (aprox. 2000), roll-up-uri cu toate specializările UAB (programe de licenţă), amplasate permanent în liceele din judeţele Alba şi Hunedoara, dar şi în Turda, Câmpia Turzii, Târnăveni, Mediaş, Sighişoara etc. A fost realizată o prezentare grafică nouă a tuturor broşurilor, flyerelor şi afişelor de promovare, mult mai prietenoasă şi accesibilă ca tip de informaţii. Toate materialele de prezentare au fost, ulterior, permanent actualizate, în funcţie de etapele Admiterii.

            În luna ianuarie 2020 a fost finalizat şi, ulterior, transmis către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi direct către numeroase instituţii de învăţământ Programul SĂPTĂMÂNII PORŢILOR DESCHISE LA UAB - 2020, precum şi noul concept de promovare săptămânală: O săptămână de nota 10 (zece) începe la UAB”.Din cauza contextului pandemic, însă, ambele evenimente au fost sistate cu puţin înaintea demarării lor, nemaifiind posibilă vizitarea UAB de către elevi. Însă ambele activităţi au fost regândite şi înlocuite cu alt gen de evenimente de promovare online.

           

ACTIVITĂŢI CONCRETE DE PROMOVARE A ADMITERII 2020

 

            Anul 2020 a presupus regândirea şi diversificarea majorităţii activităţilor de promovare a Admiterii şi am fost plăcut surprinşi să constatăm şi eficienţa acestora, dat fiind faptul că, în ciuda crizei din întregul sistem de învăţământ universitar din România şi nu numai, UAB a înregistrat, în sesiunile Admiterii 2020, cel mai mare număr de candidaţi înscrişi şi înmatriculaţi la programele de licenţă, masterat şi doctorat, din ultimii ani, precum şi creşterea considerabilă a numărului candidaţilor români de pretutindeni.Încheierea parteneriatelor cu liceele, corespondenţa cu directorii liceelor, programarea, organizarea şi pregătirea logistică a tuturor activităţilor de promovare a programelor UAB au fost gestionate în cadrul CIM, cu excepţia celor iniţiate la nivel de departamente (pentru acestea din urmă CIM asigurând doar materialele de promovare).

 

            Încă din luna septembrie 2019, înainte de izbucnirea pandemiei cu SARS-COV2. au fost demarate activităţile de promovare a ofertei educaţionale în perspectiva ADMITERII2020, inclusiv prin încheierea unor noi parteneriate cu liceede interes. Câteva dintre activităţile derulate în ultimele luni ale anului 2019:

 

·       21 septembrie 2019 – în urma Parteneriatului încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică din Petroşani, în cadrul proiectului ROSE, UAB a primit vizita unui grup de 50 de elevi ai claselor a XII-a, care au desfăşurat activităţi în cadrul universităţii, inclusiv o amplă prezentare a oportunităţilor de studiu şi vizitarea campusului;

 ·       5 octombrie 2019– Purtătorul de cuvânt al UAB (Dir. CIM) a susţinut o prelegere-invitată la festivităţile prilejuite de Centenarul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăştie, prilej cu care a făcut şi o prezentare a UAB în faţa invitaţilor;

 ·       29 octombrie 2019– participarea directorului CIM la Caravana Scriitorilor organizată la Liceul „I.D.Lăzărescu” din Cugir, prilej cu care s-a făcut şi diseminarea unor materiale de promovare a Admiterii 2020;

 ·       30 octombrie 2019- în urma Parteneriatului încheiat cu Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” în cadrul proiectului ROSE, UAB a primit vizita unui grup de elevi ai claselor a a XI-a şi a XII-a, care au desfăşurat activităţi în cadrul universităţii, inclusiv o amplă prezentare a oportunităţilor de studiu şi vizitarea campusului;

 ·       3 decembrie 2019 – transmiterea materialelor de promovare a Admiterii 2020 către elevii Liceului de Arte „Regina Maria”, prin intermediul Directorului Adjunct;

 ·       decembrie 2019 – distribuirea a 1000 pliante de promovare a Admiterii 2020 către clasele a XII-a din 12 licee din judeţele Alba şi Hunedoara (Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, Grup Şcolar „Lazăr Chirilă”  Baia de Arieş, Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni, Grup Şcolar Forestier Câmpeni, Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir, Liceul Tehnologic „I.D. Lăzărescu” Cugir, Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş, Liceul Teoretic Teiuş, Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Orăştie şi Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria), precum şi distribuirea unor noi roll-up-uri cu design specializat, care vor fi amplasate permanent în incinta liceelor, pe toată durata anului şcolar.

·       31 decembrie 2019 - publicarea unei întregi pagini aniversare (articol+foto) în cotidianul „UNIREA” (tiraj special, ediţie care precede Ziua Naţională a României), cu prezentarea detaliată a Universităţii, a ofertei educaţionale, a campusului şi a oportunităţilor oferite studenţilor.

·        16 ianuarie 2020 - vizita la UAB (prezentări specializări, dezbatere despre cariere, distribuire materiale, vizitare campus) a unui grup de 40 elevi de la Liceul Sportiv din Alba Iulia (cu Sorin Şimon).

 ·        4 februarie 2020 - Caravana Admiterii la Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Hunedoara.

 ·        12 februarie 2020 - Caravana Admiterii la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş (clasele a XI-a şi a XII-a reunite, prezentare 1 oră).

 ·        14 februarie 2020 - Prezentare UAB la Liceul Agricol din Ciumbrud.

 ·        20 februarie 2020 - Caravana Admiterii la Colegiul Naţional „I.M.Clain” din Blaj.

 ·        20 februarie 2020 - Caravana Admiterii la Liceul Teoretic din Teiuş.

 ·       24 februarie 2020 - Vizita în UAB a clasei a X-a profil Filologie de la Colegiul Naţional „HCC” din Alba Iulia.

 ·        3 martie 2020 - Prezentare UAB şi transmitere materiale la Liceul Tehnologic din Câmpeni.

 ·        5 martie 2020 - Caravana Admiterii la Colegiul Naţional „Avram Iancu” din Brad.

 ·        5 martie 2020 - Caravana Admiterii la Liceul Teoretic din Abrud.

 ·       13 martie 2020 - Caravana Admiterii la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria.

 ·       13 martie 2020 - Caravana Admiterii la Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” din Orăştie.

 

            În luna ianuarie 2020 a fost demarată organizarea „SĂPTĂMÂNII PORŢILOR DESCHISE LA UAB”,cu un program diversificat, în care s-a intenţionat desfăşurarea a numeroase evenimente interactivespecifice fiecărui departament din cadrul celor cinci facultăţi. Programul din acest an ar fi inclus următoarele activităţi:

 

PROGRAM

 

SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE”

LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

30 martie – 3 aprilie 2020

 

Luni, 30 martie 2020

Ziua FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

 

9.00-11.00:JOACA DE-A PROCESUL” - Simulare de procespeînţelesulelevilor; SALA: AmfiteatrulA9

11.00-12.00:ATELIER DE DEZVOLTARE A APTITUDINILOR PENTRU PROFESIA DIDACTICA- Atelier interactiv; SALA: Amfiteatrul A9

10.00-13.00:KINETOTERAPIA ŞI FIZIOTERAPIA - UN MOD DE A FI APROAPE DE NEVOILE OAMENILOR - Workshop, activităţipractice, prezentare de echipamente la Centrul GAUDEAMUS al UAB (Zona Schit)

10.00-12.00:ORIENTAREA ÎN CARIERĂ PENTRU PROFESII SOCIALE- Workshop; SALA: Aula Mică

9.00-14.00:Activităţifizicepentru o dezvoltarefizicăsănătoasă - Activităţi sportive înSALA MICĂ de

sport, Corp C

 

Marţi, 31 martie 2020

Ziua FACULTĂŢII ŞTIINŢE ECONOMICE

 

9.00-14. 00START ÎN ANTREPRENORIAT- Atelier practic (două serii); SALA: AULA MICĂ

9.00-14.00:ERA DIGITALA ŞI CONTABILITATEA ÎN ROMÂNIA - Workshop; SALA: Amfiteatrul A9

12.00-14.00:ATELIER INTERACTIV DE ORIENTARE VOCAŢIONALĂ – „DECIZIA ÎN CARIERĂ”, susţinut de către Iulia Muntean, psiholog Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC), Responsabili activitate: Conf.univ.dr. Larisa Dragolea, Psiholog Iulia Muntean, SALA SENATULUI

 

 

Miercuri, 1 aprilie 2020

Ziua FACULTĂŢII ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

9.00-10.00:ZIUA PORŢILOR DESCHISE la FSEI:prezentareaspecializărilor de licenţăşimasteratşi a oportunităţilor de angajare.Vizitarealaboratoareloraferentespecializărilorgestionate de Facultatea de ŞtiinţeExacteşiInginereşti (FSEI); SALA: AmfiteatrulA9

 

10.00-12.00:ACHIZIŢII DE DATE ŞI MODELARE DIGITALĂ - Atelier practic; SALA: Amfiteatrul A9

11.00-13.00:Atelierepractice pe specializărişicolective

12.00-14.00 VOLUNTARIATUL ŞI DEZVOLTAREA PERSONALĂ – îndialog cu voluntarii UAB, Responsabilactivitate: Conf.univ.dr. LarisaDragolea, Coordonatoral activităţii de voluntariatîn UAB SALA: Amfiteatrul A9

 

Joi, 2 aprilie 2020

Ziua FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE

9.00-10.00: Atelier interactiv cu tema ,,LIMBILE MODERNE ÎN CARIERĂ”, SALA: Amfiteatrul A9

10.00-12.00 -PRIETENII INTERNAŢIONALE- întâlnire a elevilor cu studenţiinternaţionali care urmeazăcursurileAnuluipregătitor de învăţare a limbiiromâne; prezentărişidialoguri interculturale; SALA: Amfiteatrul A9

12.00-13.00 - „CUM AM DEVENIT UN FILOLOG DE NOTA 10 (zece)” - întâlnireaelevilor cu absolvenţi filologi, invitaţi cu o carieră de succes, într-o dezbatereinteractivădespreoportunităţile de dezvoltarepersonalăîndomeniul Filologie. Evenimentorganizatînparteneriat cu ISJ Alba; SALA: Amfiteatrul A9

13.00-14.00 - ŞTIM CINE A FOST COMENIUS ŞI CÂT DE MULT ÎI DATORĂM ÎN PEDAGOGIA MODERNĂ? Workshop tematic, condus de Conf.univ. dr. MarcelaCiortea; SALA: Amfiteatrul A9

1.       Permanent între orele 10.00-14.00: ISTORIA, ALTFEL

2.       - Prezentarea expoziţiei de preistorie şi istorie antică din spaţiul expoziţional; Realizarea şi prezentarea unui scriptorium, atelier de copiat manuscrise, a unor personaje istorice din perioada medievală; Prezentarea unui oficiu poştal pentru soldaţii români din armata austro-ungară de la începutul sec. XX (Palatul Apor - Rectorat);

3.       - Prezentarea laboratorului de restaurare şi a activităţilor studenţilor de la specializările de Istorie, licenţă şi master (corpul C al UAB, parter)

 

 

Vineri, 3 aprilie 2020

Ziua FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

 

9.00 -13.00:Programe interactive, atelieretematice, workshopuri de prezentare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, realizate de echipe mixte de profesori şi studenţi; SALA: Aula „Dumitru Stăniloae” (Facultatea de Teologie Ortodoxă)

Program permanent la FTO: vizitarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi participarea la activităţile didactice

 

ACTIVITĂŢI PERMANENTE

Permanent, înperioada30martie – 3 aprilie 2020, înintervalul orar 9.00-14.00, se vororganiza viziteghidate în Universitate şi în campusul universitar, cu accesul elevilor la activităţile de curs, seminar saulaborator. Grupurile de elevivor fi însoţite de cadre didactice şi studenţi şi vor beneficia de prezentări interactive ale UAB.

Turul ghidat va începe din faţa Rectoratului (Palatul APOR, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5).

 

Permanent, înholul central al Universităţii (Corpul C) şilaFacultatea de TeologieOrtodoxă, se vor organiza standuri de prezentare a UAB, cu participarea studenţilor LSUA.

 

A fost creat şi un nou concept de promovare săptămânală - O săptămână de nota 10 (zece) începe la UAB!”

„O săptămână de nota 10 (zece) începe la UAB!”

În fiecare zi de luni, pe toată durata semestrelor, UAB desfăşoară activităţi interactive, vizite, ateliere şi programe speciale de informare şi orientare în carieră, pentru grupurile de elevi de liceu care doresc să ne cunoască instituţia. La solicitare, în funcţie de profilul claselor de elevi, se pot organiza activităţi specifice, împreună cu studenţii.

Pentru înscrierea grupurilor şi participarea la aceste activităţi, vă adresăm rugămintea ca profesorul însoţitor să anunţe organizatorii cu o săptămână înainte de data vizitei.

Din cauza situaţiei epidemiologice, care a nu a mai permis vizitarea Universităţii de către elevi, în lunile care au precedat Admiterea, la nivelul CIM s-au organizat, în fiecare zi de vineri, online, pe pagina de Facebook a UAB, E-Caravane ale Admiterii - evenimente publice de prezentare a programelor UAB, de consultanţă şi de orientare în carieră, cu participarea unui număr considerabil de elevi din întreaga ţară, care au accesat site-ul şi platformele social-media ale UAB.

 

¨      Au fost permanent populat cu informaţii noi site-ul UAB, a fost menţinută şi frecvent actualizată pagina oficială de Facebook a UAB, inclusiv corespondenţa aferentă. Menţionăm că de mare importanţă şi cu un real folos pe termen scurt, mediu şi lung, în baza planului de comunicare elaborat la începutul anului 2020 (menţionat la începutul prezentului raport) şi cu sprijinul colaboratorilor, a fost creată şi pagina oficială de Instagram a UAB, precum şi un canal de Youtube, toate sub coordonarea şi cu implicarea directă şi permanentă a prorectorului de resort şi a membrilor CIM.

 

¨      A fost permanent gestionat, de către Directorul Centrului de Imagine şi Marketing, Forumul de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi, în perspectiva Admiterii (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro).

 

¨      S-a realizat publicarea şi actualizarea, pe website, a informaţiilor privind concursul de Admitere 2020, într-o formă grafică simplă, eficientă şi agreabilă. Se remarcă şi contribuţia Centrului de Imagine şi Marketing la pregătirea logistică a activităţii comisiilor de Admitere, prin realizarea şi panotarea materialelor de informare rapidă şi plăcută a candidaţilor cu privire la locaţiile Admiterii, oportunităţi, condiţii, proceduri etc.

 

            Respectându-se unul dintre obiectivele majore ale strategiei instituţionale propuse pe termen mediu şi lung - cel care vizează internaţionalizarea UAB - s-a procedat, şi în 2020, laaplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidate a relaţiilor la nivel înalt cu corpurile diplomatice acreditate în România, cu instituţii de învăţământ şi cercetare din Europa şi din întreaga lume, prin susţinerea parteneriatelor încheiate la nivelul Rectoratului şi al Centrului de Relaţii Internaţionale, care să faciliteze diseminarea oportunităţilor de studiu oferite studenţilor români şi internaţionali, crescându-se, astfel, semnificativ, gradul de atractivitate a UAB în rândul cetăţenilor UE sau din ţări terţe UE. În acest sens, CIM a susţinut, prin mijloacele proprii şi prin personalul aferent, toate activităţile Centrului de Relaţii Internaţionale, în principal cele care au pregătit târgurile educaţionale internaţionale, întâlnirile de protocol, vizitele interinstituţionale, activităţile din cadrul programului ERASMUS+, inclusiv implementarea unei noi platforme ERASMUS+CourseCatalogueşi crearea unei platforme de Admitereonline pentru studenţii internaţionali (ambele realizateprin contribuţia colegului informatician Mădălin Ordean, angajat al CIM).


                3. Relaţia cu mass-media şi implicarea în creşterea vizibilităţii instituţiei


            Considerăm că absolut toţi reprezentanţii presei judeţene, dar şi numeroşi reprezentanţi mass-media din judeţele limitrofe şi din presa naţională au devenit nu doar colaboratori, ci şi prieteni şi parteneri strategici ai UAB, răspunzând, constant, tuturor solicitărilor noastre, cu onestitate, profesionalism şi simţ civic. S-a stabilit, prin intermediul Purtătorului de cuvânt, o colaborare corectă, deontologică, echidistantă şi constantă cu toţi reprezentanţiimass-media (presă scrisă, TV, audio şi portaluri electronice de ştiri), bazată pe principiile transparenţei informaţiei, solicitudinii venite din ambele părţi, răspunsului rapid la nevoia de informare, egalităţii între actanţii din presă.

            Au fost concepute şi redactate materialele necesare promovării UAB în mass-media şi s-au transmis, în mod transparent şi onest, absolut toate informaţiile solicitate de către reprezentanţii mass-media.Le mulţumim în mod oficial pentru această colaborare de înaltă ţinută şi pentru sprijinirea constantă a imaginii şi a intereselor UAB!

 

            În luna ianuarie 2020 s-au derulat procedurile de achiziţie a pachetelor de promovare în media (presă online, presă scrisă şi TV), pentru ambele sesiuni ale ADMITERII 2020. În vederea promovării ofertei educaţionale a UAB pentru ADMITEREA 2020, au fost achiziţionate următoarelepachete publicitare de bază şi s-au redactat efectiv materialele de prezentare:

1. Publicarea în format print, în publicaţietip cotidian de mare tiraj din judeţul ALBA

-    6 articole de prezentare generală a UAB şi a facultăţilor (text + fotografie) + 4 machete cu oferta educaţională şi alte detalii pentru Admiterea 2020; fiecare dintre cele 10 materiale va avea alocată ½ pagină ziar ediţia print Ziarul UNIREA; perioada: martie-septembrie 2020

2. Publicarea în format print, în publicaţie tip cotidian de mare tiraj din judeţul HUNEDOARA

-   2 articole de prezentare generală a Universităţii şi a facultăţilor (text + fotografie) + 4 machete cu oferta educaţională şi alte detalii pentru Admiterea 2020; fiecare dintre materiale va avea alocată ½ pagină ziar ediţia print şi va fi postat şi online; perioada: martie-septembrie 2020

 

3. Publicarea în format online, pe 2 portaluri online de ştiri (ALBA (1) + HUNEDOARA(1) a următoarelor materiale:

              - 3 articole de prezentare generală a UAB (text + fotografii) cu oferta educaţională şi alte detalii pentru Admiterea 2020 (specializări, locuri, calendar Admitere etc.);

                - postare banner (aprox. 300x250 pixeli) cu link spre pagina web a Admiterii; durată postare pe frontpage - 2 luni

 

4. Difuzare spot publicitar de prezentare a UAB la o televiziune regională/naţională, cu acoperire cel puţin în judeţele Alba, Hunedoara, Gorj, Sibiu:

- difuzare spot promovare Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 30-60  secunde (foto/ video + voce), cu difuzare de 2 ori/zi, durata: 

varianta 2 - 2 luni (perioada: 15 mai - 15 iulie 2019)

- realizare spot (imaginileşitextul vor fi puse la dispoziţie de către UAB)

 

5. Difuzare spot publicitar şi emisiuni de prezentare a UAB la DOUĂ POSTURI DE RADIO REGIONALE / NAŢIONALE

-  4 emisiuni radio (interviuri de promovare a ofertei educaţionale în perspectiva Admiterii 2020 şi a imaginii UAB), fiecare a câte 1/2 oră; perioada: martie-septembrie 2020

- spot audio (aprox. 30-40 sec.), cu difuzare de 4 ori / zi

 

           

În acest an, deosebit de eficientă a fost promovarea Admiterii 2020 prin Google Ads, cu realizarea unor bannere electronice, pe un concept unitar, într-un format modern şi cu o arie de acoperire selectată în funcţie de target-ul de promovare vizat, cu contribuţia colaboratorilor instituţionali.


 

4. Promovarea activităţii şi a imaginii UAB în comunitate

 

            Prin colaborarea şi schimbul de bune practici cu parteneri instituţionali de referinţă, s-a avut în vedere, în mod deosebit, consolidarea relaţiilor interinstituţionale, colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale / Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Academia Română şi cu institute ale Academiei Române, cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia, Inspectoratele Şcolare Judeţene (judeţele Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Mureş), cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, Centrul Cultural „Augustin Bena” Alba Iulia, AJOFM Alba, Teatrul de Păpuşi „Prichindel”, Centrul EUROPE Direct, companii multinaţionale, trusturi de presă din ţară şi din străinătate ş.a.

            Câteva dintre activităţile care au facilitat creşterea vizibilităţii instituţiei în comunitatea locală, judeţeană şi naţională, organizate cu sprijinul CIM, au fost următoarele:

¨      organizarea Festivităţii de deschidere a anului universitar (invitaţii, logistică, program, protocol, primire invitaţi, realizare materiale pentru bobocii UAB);

¨      organizareaonline a Festivităţii de Absolvire, eveniment realizate cu sprijinul Primăriei Alba Iulia şi al Consiliului Judeţean Alba. CIM s-a implicat activ în organizarea efectivă a evenimentelor (regie, colaborări, coordonare studenţi absolvenţi, asigurare protecţie pe durata manifestărilor, elaborare invitaţii şi scrisori de mulţumire, realizare arhivă foto, colaborare mass-media);

¨      realizarea şi postarea pe paginile de social-media, a unor video-testimoniale motivaţionale sau de prezentare ori a unor interviuri cu personalităţi din România şi de peste hotare, dar şi cu ALUMNI UAB cu cariere-model;

¨      realizarea, cu prilejul unor sărbători culturale de nivel naţional (Zilele „Lucian Blaga”, Ziua Internaţională a Iei, Ziua Naţională a României, Ajunul Crăciunului) a unor materiale cu studenţii UAB (spot-uri, recital de poezie, albume foto, testimoniale motivaţionale, concert de colinde etc.) şi postarea lor pe paginile de social-media ale UAB;

¨      colaborarea permanentă cu LSUA şi cu CICOC în organizarea activităţilor destinate orientării în carieră şi consilierii studenţilor.

 

Numărul în creştere al candidaţilor la Admitere (programe de licenţă, masterat şi doctorat), îmbunătăţirea vizibilităţii instituţiei (în plan naţional şi internaţional) şi eficientizarea constantă a relaţiei UAB cu partenerii instituţionali şi, în mod special, cu mass-media, ne determină să considerăm că, şi în 2020, activitatea CIM a fost de natură să sprijine şi să aducă un plus de valoare activităţii Universităţii.

Le mulţumim tuturor celor care au sprijinit nemijlocit activitatea Centrului de Imagine şi Marketing şi a purtătorului de cuvânt, deopotrivă colegilor şi studenţilor din cadrul UAB, partenerilor mass-media şi reprezentanţilo rmediului educaţional, economic, socio-cultural şi larg profesional.

 

Aprobat în Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia